AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Atık İstatistikleri

Atık Kodu

Cinsi

Üretilen Ambalaj (ton)

B-11 Kapsamında

B-2²

Kapsamında Piyasaya Sürülen (ton)

C³

Kapsamında Temin Edilen (ton)

 
Piyasaya 
Sürülen (Ton)
 
Geri
Kazanılan (ton)
 
Gerçekleşen
Geri Kazanım Oranı (%)

15.01.02 

PLASTİK

2.244.973

1.244.065

501.455

40

85.880

32.213

15.01.04 

METAL

261.187

148.112

73.507

50

83.184

2.274

15.01.05 

KOMPOZİT

138.282

90.668

74.095

82

4.549

18

15.01.01 

KÂĞIT KARTON

2.979.101

1.530.578

1.568.855

103

765.215

53.428

15.01.07 

CAM

1.025.533

696.176

212.701

31

32.638

87.084

15.01.03 

AHŞAP

436.442

473.710

100.051

21

15.005

93.693

 

TOPLAM

7.085.518

4.183.309

2.530.664

60

986.471

268.710

 

Tablo-1: 2015 yılı üretilen, piyasaya sürülen ambalaj ve ambalaj atığı sonuçları

1 B-1: Bertarafı AAK Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar
² B-2: Bertarafı AAK Yönetmeliği dışındaki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar
³ C: AAK Yönetmeliği kapsamında depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalajlar