AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Atık İstatistikleri

Tablo-1: 2019 yılı üretilen, piyasaya sürülen ambalaj ve ambalaj atığı sonuçları

1 B-1: Bertarafı AAK Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar
² B-2: Bertarafı AAK Yönetmeliği dışındaki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ambalajlar
³ C: AAK Yönetmeliği kapsamında depozitolu olarak piyasaya sürülen ambalajlar