AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Düzenlenen "Katı Atık Yönetimi Çalıştayı" Konya'da Gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği ‘Katı Atık Yönetimi Çalıştayı’ Konya’da gerçekleşti. Avrupa Birliği, İçişleri, ve Kalkınma Bakanlıklarından yetkililerin yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, üniversiteler, müşavir ve müteahhit firmalar, belediyeler, İller Bankası, TMMOB, sivil toplum kuruluşları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, gibi kurum ve kuruluşun 200’ü aşkın temsilcisi bir araya gelip ve üç gün süren çalıştayda katı atık sektöründe karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, projeler ve yeni teknolojiler masaya yatırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğini yaptığı çalıştayda, Katı atık alanında faaliyet gösteren 200 ü aşkın temsilci bir araya gelerek; Düzenli depolamaya kabul edilecek atık miktarının azaltılması, düzenli depolama öncesi ön işlem teknolojileri ve düzenli depolama tesislerinin kurulması ve işletilmesi konularında yaşanan sorunları tartışıldı ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunuldu.

Çalıştayın düzenli depolamaya kabul edilecek atık miktarının azaltılmasına yönelik bölümünde; atık oluşumundan bertarafına kadar geçen sürede konuyla ilişkili olan tüm paydaşlar (Belediyeler, Belediye Birlikleri, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Üniversiteler ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar) mevcut sistemde ortaya çıkan mevzuat, eğitim- ekipman, teknoloji kaynaklı sıkıntıları paylaşarak giderilmesine yönelik çözüm önerilerinde bulundu. Çalıştay boyunca tartışılan konular, tespit edilen sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri bir rapor haline getirilmiştir.