AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Eğitim ve Bilinçlendirme

Eğitim ve Bilinçlendirme

      27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nce Yetkilendirilmiş kuruluşların ; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri vermeleri görev ve sorumlulukları arasındadır.

      Bu bağlamda PAGÇEV, İlçe belediyeleri ve Toplama Ayırma Tesisleri ile ortaklaşa projeler yürütmektedir. Ambalaj Atık Yönetim Planı dahilinde belirlenen noktalara konulan konteyner ve iç mekan kutuları ile mümkün olduğunca çok kişiye ulaşarak, bireylerde geri dönüşüm bilinci oluşmasını sağlamıştır.

      Bilinçli bir toplum yetişmesinde en önemli nokta çocuklardır. PAGÇEV özellikle okullarda verdiği eğitimlerle ve dağıtılan destekleyici ekipmanlarla(broşür, afiş..), hedef kitlesine verimli bir şekilde ulaşmaktadır.