AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Ekonomik İşletmeler

EKONOMİK İŞLETMELER

         

         Ekonomik işletmeler, 30283 sayılı 27.12.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ kapsamında Ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri ifade eder.