AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Ekonomik İşletmeler

EKONOMİK İŞLETMELER

         

         Ekonomik işletmeler, 28035 sayılı 24.08.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ kapsamında Ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri ifade eder.