AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Kaynakta Ayrı Toplama

Kaynakta Ayrı Toplama

       Geri Dönüşüm zincirinin en önemli halkası evlerden çıkan ambalaj atıklarının, kaliteli bir şekilde ayrı olarak toplanmasıdır. Bu kapsamda ilçe belediyeleri ile ortak olarak yürütülen çalışmalarla, belirli günler ve aralıklarla, ambalaj atıkları konutlardan toplanmakta ve ya Ambalaj Atık Yönetim Planı kapsamında belirlenen noktalara koyulan dış mekan konteynerleri ve  iç mekan kutuları ile sisteme dahil edilmektedir.

Kullanımı tamamlanan ambalaj atıklarının temiz bir şekilde, organik atıklardan ayrı olarak toplanması, çok daha kaliteli bir toplama sistemi oluşturulmasını sağlar.

 

Biz Geri Dönüşüme Nasıl Katkıda Bulunabiliriz?

  • Ambalaj atıklarımızı evde ayrı toplayarak, çöp ve atık miktarını azaltabilir böylece hava su ve toprak kirliliğini önleyebiliriz.
  • Geri dönüşüme vereceğimiz her destek ile atık malzemelerden yeni hammadde üretilmesini sağlayarak daha az enerji kullanılmasını sağlayabiliriz.
  • Özellikle ofislerde müsvette kağıt kullanımını en aza indirerek, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı koruyabiliriz.
  • Kullanımını tamamladığımız ambalajlarımızı, başka bir amaç için tekrar kullanabiliriz. Örneğin; güzelce temizlediğimiz konserve kutusunu süsleyip kalemlik olarak kullanabiliriz.
  • Elektronik atıklar çöp değildir. Kullanılmayacak elektronik atıklarımı bağlı olduğumuz ilçe belediyelerinden destek isteyerek, ilgili toplama merkezlerine gönderebilirsiniz.
  • Ambalaj artıklarının geri dönüşüme dahil edilmesi konusunda, çevremizdekileri bilinçlendirerek, bu sosyal sorumluluk kapsamında bizde büyük rol oynayabiliriz.