AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Mevzuat

 

KANUNLAR

 

 • Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 • Çevre Kanunu 
 • Türk Ceza Kanunu - Çevreye Karşı Suçlar 
 • Kabahatler Kanunu - Çevreyi Kirletme 

 


YÖNETMELİKLER  

 

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
 • Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik  
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 

 

TEBLİĞ

 

 •  Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cealarına İlişkin Tebliğ 2014/1 

 

USUL ve ESASLAR 

 

 •  Belgeleme Usul ve Esasları 
 • Plan Usul ve Esasları 
 • Yetkilendirme Usul ve Esasları