AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

PAGÇEV DÜZENLEDİĞİ ÇEVRE MEVZUATI VE ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ İLE SANAYİCİYİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE KARŞI BİLGİLENDİRİYOR

Türkiye’nin ambalaj atıkları konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi) atık yönetimi çerçevesinde; ambalaj atıklarının azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için yürüttüğü çalışmalarına hızla devam ediyor. PAGÇEV'in 10 Şubat 2016 tarihinde İstanbul Sanayi Odası işbirliğinde düzenlediği Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi Eğitimi; 300'e yakın firmanın katılımı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uzmanları tarafından verilen eğitimler ile gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın; İzin ve Lisans Dairesi, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi, Atık Yönetimi Dairesi ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları "Ambalaj Atığı Yönetmeliği Uygulamaları ve Ambalaj Bilgi Sistemi, Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzinler, Atık Yönetimi ve Online Uygulamaları" konularında paydaşların uygulamaları gereken zorunlu iş ve işlemler ile ilgili çok değerli bilgilerini paylaştılar.

Söz konusu toplantının açılışında konuşan PAGÇEV Teknik Koordinatörü Sn. Yağmur Cengiz PAGÇEV tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Muğla, Bursa, Çanakkale, Denizli, Aydın, Mersin, Antalya, Balıkesir, Sakarya, Isparta’da toplam 40 belediyeyle ambalaj atıklarının toplanması konusunda işbirliği yapıldığını, 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışla 8 milyon kişiye ulaşıldığını belirtti. Bu çalışma neticesinde 150 bin ton atığın geri dönüşümünü sağladıklarını belirten Cengiz, PAGÇEV'in yıl boyunca geri dönüşüm bilinci yaratma konusunda eğitime destek verdiğini, özellikle ilköğretim okullarındaki öğrenciler ve ev kadınlarına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüğünü ve hazırladığı “kamu spotu” ile kamuoyunun geri dönüşüm konusundaki farkındalığını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzin Lisans Dairesi'nden Sn. Hasan SEÇGİN Çevre izin ve Lisans uygulamaları konulu sunumunda, Çevre izni ve Lisansı alma aşamalarında hangi belgelerin gerekli olduğu, belgelerin geçerliliği ve yüklenmesi, iptali konularına değindi. Özellikle belgelerin yenilenmesi sürecinde gerekli müracaatın 180 günden daha önce başvurulması gerektiğini vurguladı. Geçici faaliyet belgesinin iptaline de değinen Seçgin, başvurunun yapılmaması, eksiklerin tamamlanmadan gönderilmesi ve başvurunun uygun bulunmaması halinde belgelerin iptal edileceğini belirtti. (Sunum linki için tıklayınız)

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Sn. Funda ERCAN yaptığı sunumda çevre kanununda atık yönetimine ilişkin genel prensipler ve atık yönetim mevzuatından bahsetti. Atıkların sınıflandırma türü bakımından toplamda 20 bölüm olan 839 atık kodu içinden, 405 atık türünün tehlikeli, 435 atığın ise tehlikesiz olduğunu kaydetti. Mali sorumluluk sigortasına da değinen Ercan, tehlikeli atık miktarı 1 kg bile olsa işletmelerin bu sigortayı yaptırmak zorunda olduklarını ifade etti. (Sunum linki için tıklayınız)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atık Şubesinden Sn. Demirhan KÜÇÜK yapmış olduğu sunumda ambalaj atıklarının yönetmeliğe göre işleyişi, paydaşların yükümlülüğü, toplama sistemi ve bu sistemin uygulanmasına değindi. Ambalaj bilgi sistemindeki teknik aksaklıklara dikkat çeken Küçük, sistem sorunlarının farkında olduklarını ve bunun için ek süre verebileceklerini söyledi. Ayrıca lisans kriterlerinin güncellenmesi ambalaj atıklarının toplanmasındaki yeni modeller, denetim kriterlerinin güncellenmesi, maliyet analizi çalışmaları ve yönetmelik revizyonu gibi konularda çalışmaların devam ettiğini kaydetti. (Sunum linki için tıklayınız)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi'nden Sn. Gülşah REİS atık yönetiminde online uygulamalar konulu sunumunda TABS, MOTAT, KDS ve Çevre Bilgi Sistemi'ni katılımcılarla paylaştı. Atık üreticileri beyan formalarını her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde doldurulması gerektiğini ve bu tarih dışında sistemin kapalı olacağını, beyanların ise yapılamayacağını vurguladı. Sorunlar beyan dönemi içerisinde sistem üzerinden Bakanlığa bildirilecek diye ekledi. Konuşmasının devamında MOTAT sisteminin hizmete alınmasıyla, atıkların yüklenmesi ve boşaltılmasına, araçların mobil takip sistemiyle seyir halinde takip edilmesi konularına değinerek konuşmasını sonlandırdı. (Sunum linki için tıklayınız)