AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

PAGÇEV - Türktay Atık Yönetimi Paneli

Ankara'da düzenlenen Türktay atık yönetimi paneline katıldık.