AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Piyasaya Sürenler

PİYASAYA SÜRENLER

Piyasaya Süren; Bir ürünü, 28035 sayılı 24.08.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direk piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde ise üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçıyı tanımlamaktadır.

Piyasaya Sürenlerin Temel Yükümlülükleri

Ürünlerin ambalajlanması sırasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve ekonomik olan ambalajları tercih etmekle,
Piyasaya sürenler bir önceki yıl piyasaya sürdükleri ambalajları, bulundukları yılın şubat ayı sonuna kadar yönetmeliğin EK5’ inde bulunan “Piyasaya Süren Müracaat Formu” nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurmakla,
Yönetmelikte belirtilen geri kazanım hedeflerini sağlamakla,
Geri kazanım yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla aşağıdaki yöntemlerden en az birini tercih etmekle yükümlüdürler.
1. Ürünlerinin ambalajlarına depozito yöntemi,
* Geri alınan ambalaj atıklarının Lisanslı geri kazanım ve/veya geri dönüşüm ve/veya bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamak,
* Eğitim faaliyetleri yapmak ve katkıda bulunmak,
* Uygulamaya yönelik planı İl Çevre ve şehircilik Müdürlüklerine sunmak.
2. Belediyeler ile sözleşme yapma yöntemi,
* En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşan nüfusa sahip belediyeler ile Kaynakta ayrı toplama faaliyeti yürütmek,
* Kaynakta ayrı toplama çalışmalarının maliyetleri karşılamak, yönetim planına uygun olarak kumbara, konteynır, iç mekan kutusu, poşet gibi toplama ekipmanlarını belediyeye temin etmek,
* Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve maliyetlerini karşılamak,
3. Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma yöntemi,
* Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalanması durumunda piyasaya sürenler yükümlülüklerini, idari, teknik, hukuki ve mali şartlarının taraflarca belirlendiği sözleşme ile yetkilendirilmiş kuruluşa devrederler.