AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Satış Noktaları

SATIŞ NOKTALARI

Satış Noktası: 28035 sayılı 24.08.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ kapsamında Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini tanımlamaktadır.

Satış Noktalarının Temel Yükümlülükleri

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve türlerine göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla,
Kod numarası almamış olan piyasaya süren işletmeleri tespit ederek, il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle, kod numarası almamış işletmelerin ürünlerini satmamakla ve bu konuda yetkilendirilmiş kuruluş ile işbirliği yapmakla,
Poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla, yapılan çalışmalarını her yıl şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle,
Satış noktalarında oluşan ve ambalaj atığı toplama noktalarında biriktirilen ambalaj atıklarını oluştukları yerde, belediyenin sistemine geri kazanımını sağlamak üzere vermekle,
yükümlüdürler.