AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1. Piyasaya Süren (PS) ne demektir? 

Kendi markasıyla ya da ithal ederek bir ürünü ambalajı ile yurt içine süren demektir.

2. Piyasaya Süren işletmelerin yükümlülükleri nelerdir?

- Bir yıl önce piyasaya sürülen ambalaj atıkları için her yıl Şubat ayı sonuna kadar Atık Ambalaj Portalında EK-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu'nu doldurmak

- Geri Kazanım hedefini tutturmak için geri kazanım kapasitesi oluşturmak

- Piyasaya sürülen ambalajların her yıl yönetmelikte belirtilen oranlarda toplatılıp geri dönüşümünü sağlamak

3. Geri Kazanım Hedefi nedir?

Piyasaya süren işletmenin o yıl içinde piyasaya sürdüğü ambalajların ger kazanılması gereken miktarını belirleyen orandır. Piyasaya süren bu hedefe ulaştığını belgelemek zorundadır.

Geri kazanım hedefleri; 2013 için piyasaya sürdüğü miktarın % 42'si , 2014 için %44'ü, 2015 için %48'idir.

4. Piyasaya Süren İşletmelerin yükümlülüklerini nasıl yerine getirebilmektedir?

a) Ambalajlarına depozito uygulamak

 - Geri Kazanım eğitimleri vermek, dökümanları temin etmek

 - Tek yönlü depozito ise geri alınan ambalajları geri kazanım tesisine göndermek

 - Kullanım ömrü dolmuş ambalajları geri dönüşüm tesisine göndermek

 - Faaliyet raporunu Bakanlığa sunmak

b) Belediye ile anlaşmak

 - En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktara eşdeğer ambalaj atık oluşturacak nüfusa sahip Belediye ile anlaşmak

 - Belediye ile Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlamak- onaylatmak

 - Belediyeye atık toplamak için poşet, kumbara, iç mekan kutusu vb. temin etmek

 - Geri Kazanım eğitimleri vermek, dökümanları temin etmek

 - Toplanan-ayrılan atıkları ger aldıracak sistemi kurmak

 - Yıllık geri dönüşüm sistemi maliyetini belirlemek için Belediye ile birlikte piyasa araştırması yapmak

c) Yetkilendirilmiş Kuruluş (YK) ile anlaşarak yükümlülüklerini devretmek

 - YK ile sözleşme yapacak

 - Müteselsilen sorumluluk

 - PS bir veya birden fazla YK'a üye olabilir.

5. Yetkilendirilmiş Kuruluş Piyasaya Süren yerine hangi çalışmaları yapar?

- Sözleşme yaptığı PS'lerin EK-5 formunu doldurmasını sağlar

- Geri kazanım hedeflerini sağlamak için Belediyeler ve lisanslı Toplama Ayırma Tesisleri (TAT) ile anlaşır

- Belediye ile Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlamak- onaylatmak

- Belediyeye atık toplamak için poşet, kumbara, iç mekan kutusu vb. temin etmek

- Geri Kazanım eğitimleri vermek, dökümanları temin etmek

- Hedeften fazla atık toplar ise bir sonraki yıl için üyelerine dağıtmak

- Üyeleri olan PS'lerin geri kazanım hedeflerini tutturduğuna dair belgeleme dosyası hazırlayarak Bakanlığa sunmak.

6. Her Piyasaya Süren belgelendirme yükümlülüğünü taşır mı?

Yurt içi piyasaya sürdüğü ambalaj miktarı 3000 kg'ın altında olan piyasaya sürenler belgelendirme yükümlülüğünden muaftır. İhraç edilen ürünlerin ambalajları için de belgeleme yapılmasına gerek yoktur.

7. Piyasaya süren geri kazanım hedefine ulaşacak belgelendirme yapmaması durumunda ne olur?

- Belgelendirilmeyen miktarın yüzde on fazlası bir sonraki yıl için uygulanan geri kazanım hedeflerine karşılık gelen miktara ilave edilir,

- İkinci ve daha sonraki yıllarda öngörülen hedeflere ulaşamazlarsa eksik kalan miktarın yüzde on fazlası tekrar bir sonraki yıl için uygulanan geri kazanım hedeflerine karşılık gelen miktarlara ilave edilir,

- Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak, üç yıl üst üste öngörülen hedeflere ulaşılamazsa, toplanması gereken miktarlar ile ilgili yükümlülükler tekrar bir sonraki yıla yüzde on fazlası ile aktarılır ve 2872 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır,

- On yıl içinde öngörülen hedeflere beş kez ulaşılamazsa, ambalajlara depozito uygulanır.


8. Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgelendirme dosyasını nasıl hazırlar?

a. Yetkilendirilmiş Kuruluş Belediye ve Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile üçlü protokol imzalar ve o Belediye sınırları içerisinde ambalaj atık toplanması, ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerini belirten Ambalaj Atık Yönetim Planı hazırlar.

b. Plana bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi için Belediyeye poşet, iç mekan kutusu, konteynır temin eder.

c. Belediye sınırları içinde yer alan okul, hastane, kamu kuruluşlarında geri dönüşüm, ambalaj atık yönetimi eğitimleri verir, broşür vb görseller ile bu eğitimleri destekler

d. Lisanslı TAT ile ikili anlaşma yapar, TAT'ın toplayıp, ayrıştırıp, lisanslı ger dönüşüm tesisine gönderdiği atıklara ait belgelerin yönetmeliğe uygunluğunu denetler ve bu belgeler için Toplama Ayırma Tesisine anlaşılan fiyat üzerinden ödeme yapar.

e. Tüm bu çalışmaları belgeler ve TAT'ın geri dönüşüm tesisine gönderdiği atıklara ait belgeleri kullanarak Belgeleme Dosyasını hazırlar ve elektronik portal üzerinden Bakanlığa sunar.

9. Yetkilendirilmiş Kuruluş ve Piyasaya Süren arasındaki sözleşme nasıl olur?

Yetkilendirilmiş Kuruluş Piyasaya süren işletmeye, geri kazanması gereken ambalaj miktarı üzerinden belgelendirme hizmet teklifi sunar. Hizmet teklifi her bir ambalaj cinsi için ayrı ayrı fiyatlandırılmaktadır.