AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Tebliğler

TARİH SAYI TEBLİĞ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
05.02.202031030Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
04.04.201930735Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
31.12.201429222Atık Getirme Merkezi Tebliği
20.06.201429036Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
18.01.201328532Atıkların Karayolunda Taşınmasına ilişkin Tebliğ