AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Tedarikçiler

TEDARİKÇİLER

Tedarikçi; Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp 28035 sayılı 24.08.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ kapsamında piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları tanımlamaktadır.

Tedarikçilerin Temel Yükümlülükleri

Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,
Bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için Ek-6’da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle,
yükümlüdürler.