AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Tedarikçiler

TEDARİKÇİLER

 
Tedarikçi; Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp 30283 sayılı 27.12.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği“ kapsamında piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları tanımlamaktadır.
 
 
Tedarikçilerin Temel Yükümlülükleri
 

Tedarikçiler;

  • Ambalaj bilgi sistemine kayıt olmakla, bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için ambalaj bilgi sistemi üzerinden her yıl Mart ayı sonuna kadar bildirim yapmakla,
  • Ambalaj temin ve tedarik işlemlerini ambalaj bilgi sistemine kaydı olan ekonomik işletmeler ile gerçekleştirmekle,

yükümlüdürler.