AMBALAJ ATIKLARININ YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz
 
Entegre atık yönetimi çerçevesinde, ülkemize; çevresel ve ekonomik katkı sağlayarak; atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanımı ve geri dönüşümü alanlarında sürdürülebilir çözümler sunmak ve alanımızda lider olmaktır.

Misyonumuz

Geleceğin ihtiyacı sürdürülebilir çevre kavramının kurulması için;
  • Atık yönetimi pratikliğinin kazanılmasında gereken katkıyı sağlama, 
  • Çevreyi koruma ve kaynak verimliliği sağlamaya yardımcı olma, Kaynakta ayrı toplama ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapma, 
  • Her türlü hammadde ve ambalaj atıklarının değerlendirilmesi konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme, 
  • Her nevi atık hakkında, çevre kirliliğinin artmasını önlemek adına atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve ekonomiye geri kazandırılmasını sağlama, 
  • Kayıt dışılığın önlenmesine katkıda bulunma, bu konuda yerel otoriteler, ilgili bakanlıklar, diğer kuruluşlar ve halka birlikte hareket etmektir.